DÂY NATO DW

 • Dây Vải Classic Petite Cornwall 14mm Rose Gold

  Dây Vải Classic Petite Cornwall 14mm Rose Gold

  Thông số: rộng 14mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic Petite 32mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: đen.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Vải Classic Petite Cornwall 12mm Rose Gold

  Dây Vải Classic Petite Cornwall 12mm Rose Gold

  Thông số: rộng 12mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic Petite 28mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: đen.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Vải Classic Petite Cornwall 14mm Silver

  Dây Vải Classic Petite Cornwall 14mm Silver

  Thông số: rộng 14mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic Petite 32mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: đen.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Vải Classic Petite Cornwall 12mm Silver

  Dây Vải Classic Petite Cornwall 12mm Silver

  Thông số: rộng 12mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic Petite 28mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: đen.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Cornwall 40mm Rose Gold

  Dây Classic Cornwall 40mm Rose Gold

  Thông số: rộng 40mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 40mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: đen.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Cornwall 18mm Rose Gold

  Dây Classic Cornwall 18mm Rose Gold

  Thông số: rộng 18mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 36mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: đen.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Cornwall 20mm Silver

  Dây Classic Cornwall 20mm Silver

  Thông số: rộng 20mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 40mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: đen.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Cornwall 18mm Silver

  Dây Classic Cornwall 18mm Silver

  Thông số: rộng 18mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 36mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: đen.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Cambridge 20mm Rose Gold

  Dây Classic Cambridge 20mm Rose Gold

  Thông số: rộng 20mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 40mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: Xanh navy sọc trắng đỏ (cờ Mỹ).
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Glasgow 20mm Rose Gold

  Dây Classic Glasgow 20mm Rose Gold

  Thông số: rộng 20mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 40mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: Xanh navy sọc trắng.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Canterbury 20mm Rose Gold

  Dây Classic Canterbury 20mm Rose Gold

  Thông số: rộng 20mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 40mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: Xanh navy sọc trắng và đỏ.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Oxford 20mm Rose Gold

  Dây Classic Oxford 20mm Rose Gold

  Thông số: rộng 20mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 40mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: Xanh navy sọc đỏ.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Warwick 20mm Rose Gold

  Dây Classic Warwick 20mm Rose Gold

  Thông số: rộng 20mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 40mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: Xanh navy sọc xanh lá.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Cambridge 20mm Silver

  Dây Classic Cambridge 20mm Silver

  Thông số: rộng 20mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 40mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: Xanh navy sọc trắng và đỏ (cờ Pháp).
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Canterbury 20mm Silver

  Dây Classic Canterbury 20mm Silver

  Thông số: rộng 20mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 40mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: Xanh navy sọc trắng và đỏ.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Glasgow 20mm Silver

  Dây Classic Glasgow 20mm Silver

  Thông số: rộng 20mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 40mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: Xanh navy sọc trắng.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Warwick 20mm Silver

  Dây Classic Warwick 20mm Silver

  Thông số: rộng 20mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 40mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: Xanh navy sọc xanh lá.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Oxford 20mm Silver

  Dây Classic Oxford 20mm Silver

  Thông số: rộng 20mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 40mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: Xanh navy sọc đỏ.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Canterbury 18mm Rose Gold

  Dây Classic Canterbury 18mm Rose Gold

  Thông số: rộng 18mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 36mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: Xanh navy sọc trắng và đỏ (cờ Mỹ).
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Glasgow 18mm Rose Gold

  Dây Classic Glasgow 18mm Rose Gold

  Thông số: rộng 18mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 36mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: Xanh navy sọc trắng.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Oxford 18mm Rose Gold

  Dây Classic Oxford 18mm Rose Gold

  Thông số: rộng 18mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 36mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: Xanh navy sọc đỏ.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Southampton 18mm Rose Gold

  Dây Classic Southampton 18mm Rose Gold

  Thông số: rộng 18mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 36mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: Xanh navy sọc trắng và hồng.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Winchester 18mm Rose Gold

  Dây Classic Winchester 18mm Rose Gold

  Thông số: rộng 18mm, khóa vàng hồng, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 36mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: Xanh navy sọc hồng.
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000
 • Dây Classic Canterbury 18mm Silver

  Dây Classic Canterbury 18mm Silver

  Thông số: rộng 18mm, khóa bạc, dành cho đồng hồ Daniel Wellington Classic 36mm.
  Chất liệu: dây vải Nato cao cấp.
  Màu sắc: Xanh navy sọc trắng và đỏ (cờ Mỹ).
  Bộ sản phẩm gồm: 1 dây + 1 hộp da DW.
  Xem thêm: Hướng dẫn thay dây

   

  650.000