Daniel Wellington Mở Pop-Up Store Tại Sân Bay Stockholm

Daniel Wellington Mở Pop-Up Store Tại Sân Bay Stockholm

Ngày hôm nay (31/8/2016), hãng đồng hồ lớn nhất Thụy Điển đã mở một pop-up shop ngay tại sân bay Arlanda thuộc thủ đô Stockholm ở nước nhà. Bên cạnh các mẫu đồng hồ thông thường, cửa hàng này còn giới thiệu những mẫu limited-edition chỉ được bán tại cửa hàng này và một số rất ít cửa hàng của Daniel Wellington trên thế giới như Classic Somerset và Classic Suffolk.

Sân bay chính là địa điểm lý tưởng để một thương hiệu có thể nghiên cứu các thị trường mới. Với sự tổng hợp của nhiều hành khách từ nhiều quốc gia khác nhau, sân bay Arlanda sẽ là một bước đệm để DW có thể vươn ra toàn Châu Âu.

Cửa hàng sẽ được mở đến ngày 15/11/2016.

 

Share this post